Dzień bez zadania domowego

Zasady:

 1. Kto może otrzymać Dzień bez zadania domowego?

  • Ten przywilej dotyczy całej klasy

 2. Kto przyznaje Dzień bez zadania domowego?

  • Jest przyznawany przez Radę Samorządu na wniosek Dyrektora szkoły lub nauczyciela,

  • Dzień bez zadania domowego może również przyznać Rada Samorządu.

 3. Za co jest przyznawany?

  • Dzień bez zadania domowego jest nagrodą główną lub dodatkową za pracę całej klasy na rzecz szkoły lub instytucji pozaszkolnej,

  • Może stanowić nagrodę w konkursie międzyklasowym.

 4. Jak można wykorzystać przywilej?

  • O wykorzystaniu decyduje klasa, informując swojego wychowawcę,

 5. Procedura:

  • Przewodniczący przedstawia Radzie Samorządu propozycję Dnia bez zadania domowego dla danej klasy,

  • O przyznaniu tego przywileju i dalszej procedurze Przewodniczący informuje wychowawcę danej klasy,

  • Klasa decyduje o dacie wykorzystania Dnia bez zadania domowego - informuje o tej dacie swojego wychowawcę przynajmniej tydzień wcześniej,

  • Wychowawca przekazuje informację o dacie wykorzystania Dnia bez zadania domowego Przewodniczącego Rady Samorządu oraz wszystkich nauczycieli uczących w klasie.