Kontakt

Adres szkoły: 

ul. Nadbrzeżna 12, 

43-300 Bielsko-Biała