O NAS

- Samorząd w naszej szkole tworzą wszyscy uczniowie,

- Każda klasa ma swojego przedstawiciela w Radzie Samorządu

- Samorząd reprezentuje interesy wszystkich uczniów naszej szkoły wobec nauczycieli i rodziców,

- Jako doradcy, naszą działalność wspierają nauczyciele - opiekunowie.

Rada Samorządu i Opiekunowie

Rada Samorządu:

7A - Stefania Sowa - Przewodnicząca

4A - Dominika Gęga 5A - Franciszek Błasiak

5B - Maria Studencka 5C - Marta Turkowska

6A - Igor Kaźmierczak 6B - Mikołaj Kulig

6C - Mikołaj Majchrzak 7B - Iga Seneta

8A - Oskar Szumiński 8B - Małgorzata Osuch

Opiekunowie:

Monika Kaczmarczyk

Przemysław Szlagor