O NAS

- Samorząd w naszej szkole tworzą wszyscy uczniowie,

- Każda klasa ma swojego przedstawiciela w Radzie Samorządu

- Samorząd reprezentuje interesy wszystkich uczniów naszej szkoły wobec nauczycieli i rodziców,

- Jako doradcy, naszą działalność wspierają nauczyciele - opiekunowie.

Rada Samorządu i Opiekunowie

Rada Samorządu:

Mikołaj Majchrzak - Przewodnicząca/y

4A - Adam Muchajer 7A - Igor Kaźmierczak

5A - Antoni Jurasz 7B - Dominika Dziendziel

6A - Franciszek Błasiak 7C - Mikołaj Majchrzak

6B - Jagoda Wikar 8A - Marianna Sawicka

6C - Marta Turkowska 8B - Nadia Purzycka

Opiekunowie:

Agnieszka Barczyk

Przemysław Szlagor