Dzień bez testów

Dzień bez kartkóœek i sprawdzianów

Klasa, która otrzyma ten przywilej, w wybrany dzień nie będzie pisać żadnego testu (kartkówki czy sprawdzianu)!

Zasady: